Ekonomické stavby

Na tomto webu najdete souhrn všech informací o ekonomickém postupu stavby rodinného domu, vše rozděleno tématicky podle typu stavby, nebo rekonstrukce na jednotlivé weby. Na webech budeme v následujícím období uveřejňovat další zajímavé informace a zprovozňovat další funkce, které vám jejich použití usnadní a zpříjemní.

Nízkoenergetické domy

Díky ekonomickým úsporám na provoz stavby a šetrnosti k životnímu prostředí, si ekonomické nízkoenergetické domy získávají větší podporu mezi všeobecnou veřejností. Nízkoenergetický dům je taková stavba, jehož míra potřebného tepla na vytápění za 1 kalendářní rok se pohybuje od 15 do 50 kWh/m2. V porovnání s jinými druhy staveb je méně náročná na spotřebu energie než jsou běžné novostavby. Podle předpokladů by, od roku 2011 společně s novou vyhláškou, nabyla povinnost stavět jen ty budovy, splňující parametry nízkoenergetických domů. Při ekonomické stavbě domu (tedy finančně únosné a při tom uspokojující) je rozhodující volba pozemku, tvar budovy, dobrá tepelná izolace obálky budovy, odstranění tepelných mostů, vzduchotěsnost budovy, využití alternativních zdrojů energie, volba otopného systému, systém nuceného větrání, úspora elektrických spotřebičů a jiné požadavky v procesu výstavby.

Pasivní domy

Koncepce ekonomického pasivního domu, jehož pořizovací náklady jsou srovnatelné s běžnými novostavbami, dokáže splnit i ty nejnáročnější požadavky a zároveň ušetřit až 90% nákladů na vytápění. Pasivní dům vyniká díky jedinečné koncepci super vzduchotěsnosti, kdy se do domu dostává venkovní vzduch pomocí automatického systému, který nejenže zásobuje prostor vzduchem, ale zároveň ho i filtruje, a tím jej zbavuje škodlivin a prachu.

Průběh stavby rodinného domu

Rozhodnutí začít ekonomicky stavět rodinný dům se uskuteční max.1x za život. Na webu "Ekonomická stavba rodinného domu" se dozvíte, jak si rozvrhnout finanční prostředky, jaké technologie stavby a materiály na stavbu použít a mnoho dalších potřebných informací k omezení budoucích stavebně technických problémů a nedostatků.

Technologie stavby rodinného domu

Pokud se rozhodnete pustit do stavby domu, je představa rodinného domu tím prvotním a zásadním impulsem, kterému se podřizují všechny činnosti v procesu výstavby. Důležitou volbou je výběr stavebního systému s ohledem na ekonomickou stavbu, kde používané technologie stavby rodinných domů reprezentují - zděné stavby, dřevostavby, stavby z tvárnic, ztracené bednění, hrázděné, skeletové a rámové systémy.

Stavební povolení

Informace potřebné k vyřízení stavebního povolení. Zda-li je potřeba povolení ke stavbě, nebo bude postačovat pouze ohlášení. Na webu jsou potřebné informace, jak žádat o stavební povolení, jakým způsobem se jedná se stavebním úřadem a s ostatními institucemi. Ke stažení jsou také dokumenty a přílohy či informace dané stavebním zákon č. 183/2006 Sb.

Stavba rodinného domu

Rady a tipy, jak naložit se stavbou rodinného domu, abychom posléze ušetřili za spotřebu elektrické energie, nákladů na provoz domu a stavba byla z ekonomického hlediska co nejlepší. Webové stránky vám zodpoví, jaký význam mají v izolaci domu fasády, omítky a nátěry, jak provést rozvody vody a odpadů, jakou střešní konstrukci a volbu střešní krytiny zvolit nebo jaký systém otopného systému použít. Stavba rodinného domu zahrnuje jednotlivé stavební úkony s ohledem na užité technologie a stavební materiály.

Rekonstrukce rodinného domu

Náročnost rekonstrukce dle typu rodinného domu v závislosti na zvolených materiálech. Webové stránky řeší také designové trendy interiéru a exteriéru členěné dle obytných místností či jednotlivých úrovní stavby - střecha, podlahy, půdní vestavby, voda, topení , plyn. Poradí vám, jaké výhody a případná rizika vyplívají z opravy fasády a zateplení rodinných dom. Při rekonstrukci rodinného domu je podstatná spotřeba elektrických spotřebičů a jiné okolnosti, které zásadním způsobem ovlivní celkový komfort v obývání domu.

Úsporné domy

Rozdělení ekonomických novostaveb dle měrné spotřeby tepelné enrgie – běžné novostavby (ekonomické stavby), nízkoenergetické domy, pasivní domy, nulové domy, domy s energetickým přebytkem, energeticky nezávislé domy. Obavy stavitelů z vysokých nákladů a dlouhé návratnosti jsou již většinou minulostí. Investice do ekonomicky úsporných domů jsou sice v počátku vyšší či vysoké než u běžných novostaveb (dle typu stavby), ale s využitím alternativních zdrojů tepla, použitím otopných systémů a systémů rekuperace tepla, je návratnost během pár let zaručena.

Dřevostavby

Vše o stavbě rodinných domů z přírodních dřevěných materiálů. Dřevo jako základ zvolené ekonomické stavební technologie nabízí různé varianty, které ovlivňují výsledný charakter stavby - zatímco montované dřevostavby slovují zejména nízkou cenou a rychlou realizací, masivní dřevostavby upoutají svým vzhledem, který může připomínat roubenky staré stovky let. Roubenky patří v dnešní době spíše do stavebního skanzenu. Pro stavbu srubu je nejpoužívanějším dřevem smrk, borovice a modříny. Podstatou sendvičové dřevostavby je skeletová konstrukce z dřevěných trámů. Dřevo je vynikající přírodní obnovitelná surovina, která má vynikající tepelné vlastnosti a může tak fungovat jako přírodní klimatizace.

Zděné stavby

Technologie staveb rodinných domů v závislosti na zvolených materiálech. Zděné domy. Původně používaný kámen a pálené cihly dnes masově nahrazují materiály moderní generace, a to zejména děrované cihelné bloky a zdící systémy z lehčeného betonu. Otvory a póry v děrovaných cihelných blocích vytvořené při výrobě snižují jejich hmotnost a zároveň výrazně zvyšují tepelně-izolační vlastnosti tohoto materiálu. Zděné stavby jsou sestavené i z betonových bloků, které mají obdobné vlastnosti, jejich nevýhodou je však nižší tepelná akumulace, proto bývají kombinovány s ostatními materiály (pálená nebo nepálená hlíny, kámen atd.).

Rodinné bydlení

Komfortní bydlení pro rodinu v rodinných domech s pohledem na nové trendy, hygienu, úsporný provoz, komfort rodinného bydlení. Moderní rodinné bydlení není jen způsob výstavby nových domů, je to zejména životní styl v domácnosti, prostor kde spíme, relaxujeme, vaříme nebo se bavíme. Tak, jak se změnila architektura, změnil se i způsob využívání jednotlivých prostor - kuchyně se stala společenskou místností, kde často vítáme a hostíme návštěvy, z ložnice sloužící jako místo pro odpočinek, se stala pracovna, koupelny často slouží jako soukromé relaxační centrum.

Technický stavební dozor

Technický stavební dozor je (dle stavebního zákona) autorizovaná osoba, kterou musí zajistit stavebník. Pokud chceme stavět ekonomický rodinný dům, musí osoba k tomu úkonu povolaná, vlastnit oprávnění o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Stavební dozor vykonává:

Stavby občanské vybavenosti

Stavebnictví jako obor, se zabývá jednotlivými úkony v celkovém procesu výstavby domů pro společenské a sociální využití. Výsledné stavby se nazývají jako Stavby občanské vybavenosti, které reprezentují domy s pečovatelskou službou, vzdělávacích zařízení, sportovních a tělovýchovných zařízení, správních a administrativních objektů, nákupních a obchodních center a v neposlední řadě výstavbu průmyslových zón, rekonstrukce a novostavby výrobních a skladových areálů.

Interiér bydlení

Nároky na rodinné bydlení jsou v současnosti čím dál větší, a to z hlediska nároků na komfort a zdraví lidí obývajících prostory v domácnosti. Interiér rodinného domu či bytu se dělí na jednotlivé místnosti, které mají svá specifika, odvozená od často vykonávaných činností v těchto místnostech. Webové stránky o interiéru bydlení charakterizují místnosti s ohledem na nové trendy ve výběru stavebních materiálů, elektrických zařízení a na designovém zpracování v kontextu celé domácnosti.

Půjčky na bydlení

Přehled dostupných půjček a hypoték na českém internetu, specifika jednotlivých variant - na co a kolik si je možné půjčit, výhody a nevýhody jednotlivých typů financování a zkušenosti ze začátku ekonomické stavby domu. Půjčky na bydlení - hypoteční úvěr, překlenovací úvěr, hypotéka bez dokladování příjmů, kombinovaná hypotéka, americké hypotéky, úvěr ze stavebního spoření, refinancování stávajících úvěrů, půjčka ze SFRB.

Rady a návody jak žádat o půjčku (úvěr)

 1. Žádost o úvěr (vypíše ji s Vámi pracovník v bance nebo finanční poradce)
 2. Doložení účelu (kupní smlouva, smlouva o budoucí kupní smlouvě)
 3. Platební schopnost (potvrzení o příjmu, daňová přiznání min za 2 roky, eventuálně doložení dalších příjmů – nájem, důchod apd)
 4. Výdaje (vaše současné úvěry a půjčky, počet osob v domácnosti atd)
 5. Ručitelský závazek (v případě že budete mít ručitele)
 6. Zástavní právo (výpis z katastru nemovitostí, smlouva o věcném břemenu, fotografie, projektová dokumentace, atd)
 7. Pojištění nemovitosti

Developeři

Víte kdo je developer? Většina lidí správně tuší, že označuje společnosti, které mají co do činění s výstavbou budov. Co přesně developerské společnosti nabízí a jak vám mohou být prospěšné? Potřebné informace naleznete na webu, který je určen odborné i šroké veřejnosti. Developeři uskutečňují jednorázové stavební projekty, které představují výstavbu bytových domů, nákupních center, kancelářských budov a další. Další činností je tzv. city development, který v posledních letech získává i u nás velkou popularitu, bylo realizováno několik projektů a další se chystají. Největší důraz je kladen na ekonomii a efektivitu staveb.

Úspory energie

V dnešní době, při stále rostoucích cenách elektrické energie, je především z ekonomického a ekologického hlediska víc než vhodné, zvážit a zainvestovat do stavebních úprav či vykonat jistá úsporná opatření. Při ekonomické stavbě nového rodinného domu hraje úspora energie důležitou roli již při samotném návrhu ekonomické stavby. Je rozhodující pro výběr technologie a typu domu. Tomu se podřizují v procesu výstavby následné stavební úkony, které především zamezují vzniku tzv. tepelných mostů - jedná se o zateplování zdiva, výměna oken, využití solární enregie, výměna otopného systému za tepelné čerpadlo a další.

Kolaudace rodinného domu

Na webových stránkách jsou užitečné informace, které monitorují a provázejí celým procesem výstavby rodinného domu od získání stavebního povolení (ohlášení) až ke kolaudaci. Pokud stavíte běžný rodinný dům, nebudete potřebovat stavební povolení, ale pouze ohlásíte stavbu příslušnému stavebnímu úřadu. Běžným domem se tímto rozumí dům s maximální rozlohou 150m2 s nejvýše dvěma nadzemními podlažími, s podkrovím a sklepem na pozemku, kde je povoleno legálně stavět. Proces kolaudace rodinného domu ukládá lhůty pro vydání rozhodnutí v rozmezí 30 a 60 dní od zahájení řízení, správní orgán je však povinen vydat kolaudační rozhodnutí bez zbytečného odkladu.

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace je určena pro ohlášení stavby nebo k vyřízení stavebního povolení a k realizaci stavby. Ohlášení stavby je postačující pro stavby určené k bydlení a rekreaci s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 metrů a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím, do 150 m2 zastavěné plochy. Pro větší stavby je nutno vyřídit stavební povolení. Rozsah požadované projektové dokumentace pro obě varianty je stejný.

Projektová dokumentace obvykle obsahuje:

Fotovoltaické systémy

Fotovoltaické panely mohou být nezávislé na rozvodné síti (grid-off, nebo ostrovní systémy) nebo připojené k veřejné rozvodné síti (grid-on). Častější jsou však systémy grid-on. Významnou vlastností solárních článků je snadnost jejich vzájemného propojení za účelem sestavení větších celků. Tyto celky se nazývají solární moduly nebo také fotovoltaické moduly a představují základní stavební jednotky pro fotovoltaické systémy. V jednom solárním panelu je běžně 36 článků o výstupním napětí 12 V nebo 72 článků o napětí 24 V.

Solární energie

Sluneční záření se podílí na vzniku ostatních obnovitelných zdrojů, ať již jde o využití energie větru, který vzniká nerovnoměrným zahříváním zemského povrchu, energii vody, která vzniká odpařováním vody v důsledku slunečního záření či energii biomasy, která v sobě nese uloženou energii slunečního záření. Slunce, jako zdroj života na Zemi, se také podílela na vzniku tzv. neobnovitelných zdrojů, zejména jde o ropu, zemní plyn a uhlí. Využití sluneční energie je opravdu velmi výhodné z důvodu nevyčerpatelnosti zdroje, poměru nízké ceny a především minimální ekologické zátěži pro Zemi.

Pozemní stavby

Pozemní stavitelství představuje specifickou část v oboru stavebnictví provádí. Představuje činnosti spojené s výstavbou rodinných a bytových domů, občanského vybavení, domů s pečovatelskou službou, vzdělávacích zařízení, sportovních hal, správních a administrativních objektů, nákupních center a v neposlední řadě výstavbu průmyslových zón, rekonstrukce a novostavby výrobních a skladových areálů. Dle stavebního zákona, jsou pozemní stavby prostorově soustředěné a zastřešené budovy včetně podzemních prostor, které jsou stavebně-technicky vhodné a určené na ochranu lidí, zvířat nebo věcí. Stavby technicky nemusí zahrnovat stěny budovy, ale v kažedém případě musí obsahovat střechu.

Vytápění rodinných domů

V dnešní době je na trhu s topnými tělesy a otopnými systémy velký výběr a proto každý, kdo staví nový dům nebo rekonstruuje stávající obydlí, se rozhoduje na základě jistých priorit. Většinou se jedná poměr mezi důležitostí ekologické zátěže v konfrontaci s pořizovací cenou topného tělesa. Vše také záleží na dostupnosti tepelného zdroje, přičemž některé podléhají ekologické dani, jako hnědé a černé uhlí, koks, dřevo, brikety, propan-butan, pelety, LTO. Vzhledem k očekávanému růstu cen paliv, vychází (z hlediska pořizovacích i provozních nákladů během prvních devíti let) nejlevněji vytápění rodinných domů kotlem na hnědé uhlí, po desátém roku provozu nejlevněji kotle na propan butan.

V současnosti jsou nejvyšší pořizovací náklady pro tepelná čerpadla, výhodný je však jejich úsporný provoz. Po 5 letech jsou již kumulované náklady (započtená ekologická daň) nižší než náklady za vytápění přímotopy a po 8 letech jsou levnější než kotle na zemní plyn.

Zateplení fasád

Tento moderní a efektivní způsob úspor energie v domě je velice hojně využíván, především pokud se jedná o revitalizaci panelových i rodinných domů.

Hlavní důvody pro zateplení domu:

Sanace vlhkého zdiva

Vlhkost zdiva je skutečným problémem především u starších budov. Je potřeba zasáhnout a vykonat jistá hydroizolačních, vysušovacích a stavebních opatření, jejichž cílem je dosažení trvalého snížení obsahu vlhkosti ve zdivu.

Nejčastější příčin vzlínající vlhkosti:

- dlouholeté zanedbání údržby objektu
- překročení životnosti použitých izolačních materiálů
- absence izolací
- zanesení drenáží
- nevhodné dodatečné stavební úpravy (špatné omítky, neprodyšné podlahy apod.)
- změna způsobu užívání objektu
- změna okolních podmínek

Metody sanace vlhkého zdiva

1. přímé metody sanace:
1. podřezávání zdiva
2. chemické injektáže
3. vrážení nerezových plechů
4. podsekání zdiva s odizolování

1. nepřímé metody sanace a doplňkové metody:
1. odvodnění okolí stavby, terénní úpravy
2. větrací systémy
3. vysoušeče
4. sanační omítky

Zahrady rodinných domů

Zahrady u rodinných domů tvoří významný celek sídelní zeleně, který ovlivňuje životní prostředí okolo rodinného domu. Významě, především z heldiska estetiky,působí na obyvatele v okolí stavby. Zahrady rodinných domů by měly sloužit jako místo odpočinku a relaxace, měly splňovat příjemné prostředí pro život, rozšířený obydlím.

Před zahájením každého projektu a i v průběhu stavby zahrady se pečlivě sleduje naplňování požadavků na ochranu životního prostředí. Fimy, které se samotnou stavbou zahrady zabývají, se snaží činnosti koncipovat tak, aby měli co nejnižší negativní dopad na své okolí jak v průběhu stavby, tak i po jejím dokončení.

 

Grilujeme

Web plný receptů pro domácí grilování.

 

Oceňování staveb

Web o oceňování nemovitostí a staveb.

 

Vše o komínech

Všechny informace o komínech na jednom webu.

Živé rostliny

Web plný popisů zahradních i domácích rostlin.

 


Možnosti ne/placené reklamy na těchto webech

Zpětné odkazy

Placená textová reklama ve formě zpětného odkazu na 26 satelitních webech a všech microsites

 

homepage a site wide

podstránky

stránky s partnery

umístění

PR>=4; SR >=50

PR 1-2; SR 30-50

PR =<1; SR 10-30

cena za měsíc

145,- Kč

90,- Kč

45,- Kč

Hodnoty PR a SR jsou orientační; ceny jsou uvedeny bez DPH; při platbě na celý rok za jeden odkaz sleva 10%, při odběru více než 10 odkazů sleva 20%, slevy nelze kombinovat.

 

 1. V případě výhodné výměny se stránkou se stejnými parametry je samozřejmě cena nulová – upřednostňujeme one-way odkazy.
 2. V případě doplnění textu vybrané stránky o originální hodnotný obsah v rozsahu nejméně dvou odstavců, každý o min. 600 znacích (bez mezer) je opět cena nulová

 

PR články

Součástí PR článku je:

 1. Perex (stručný výtah z článku, upoutávka potřebná pro RSS a seznam uveřejněných článků)
 2. Nadpis
 3. Originální tematický a reklamní text (duplicitní články nebo jejich části nebudou zveřejněny)
 4. fotografie vztahující se k danému tématu
 5. kontakt na firmu či autora článku.

V PR článku může být aktivní odkaz vedoucí na jiné webové stránky, které doplní a upřesní informace k danému tématu. PR článek je publikován zpravidla na dobu 1 roku, v případě jeho

větší informační hodnoty na neurčenou dobu větší než 1 rok.

Varianta A

Varianta B

Varianta

Vytvoření PR článku z dodaných podkladů a umístění na vybraný web (min. garantovaná doba zobrazení 1 rok)

Dodaný PR článek umístěný na vybraný web (min. garantovaná doba zobrazení 1 rok)

podmínky

 

Musí obsahovat alespoň 2 ilustrační obrázky

možnosti

Jeho součástí je aktivní odkaz na komerční www stránky

Jeho součástí je aktivní odkaz na komerční www stránky

cena

1.200,- Kč

800,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH; při odběru více než 3 placených PR článků sleva 30%.

 

Tematické články

Součástí tematického článku je perex, nadpis, pouze tematický text a fotografie vztahující se k danému tématu. V tematickém článku může být aktivní odkaz vedoucí na jiné webové stránky, které doplní a upřesní informace k danému tématu. Tematický článek je publikován nastálo.

Součástí tématického článku je:

 1. Perex (stručný výtah z článku, upoutávka potřebná pro RSS a seznam uveřejněných článků)
 2. Nadpis
 3. Originální tematický a reklamní text (duplicitní články nebo jejich části nebudou zveřejněny)
 4. fotografie vztahující se k danému tématu
 5. kontakt na firmu či autora článku.

V PR článku může být aktivní odkaz vedoucí na jiné webové stránky, které doplní a upřesní informace k danému tématu. PR článek je publikován nastálo.

Varianta A

Varianta B

Varianta C

činnost

Vytvoření tematického článku z dodaných podkladů a umístění na web

Dodaný tematický článek umístěný na vybraný web

Dodaný tematický článek umístěný na vybraný web

podmínky

 

Musí obsahovat alespoň 2 ilustrační obrázky

Musí obsahovat alespoň 2 ilustrační obrázky

možnosti

Obsahuje pouze odkazy na www stránky výhradně nekomerčního charakteru (pro doplnění a upřesnění informací k danému tématu)

Obsahuje pouze odkazy na www stránky výhradně nekomerčního charakteru (pro doplnění a upřesnění informací k danému tématu)

Nesmí obsahovat žádné odkazy.

cena

800,- Kč

400,- Kč

zdarma

Ceny jsou uvedeny bez DPH; při odběru více než 3 placených PR článků sleva 15%

programy ES

Stránky o programech pro stavbu rodinného domu.

www.program-jistota.cz
www.program-kvalita.cz
www.plus-program.cz
www.program-excelent.cz
www.program-mlada-rodina.cz
www.mlada-rodina.cz
www.program-nulova-hotovost.cz
www.nulova-hotovost.cz
www.program-uver-na-pozemek.cz
www.uver-na-pozemek.cz
www.program-maximalni-sluzba.cz
www.maximalni-sluzba.cz
www.program-rychle-reseni.cz
www.rychle-reseni.cz
www.program-nizkoenergeticky-dum.cz
www.program-zlate-rucicky.cz
pohodova-stavba.cz
chytry-najem.cz

 

Kancelář pro objasňování 

Na tomto webu najdete desítky vyjasněných případů, kdy jsou o ES záměrně šířeny polopravdy, nebo nepravdy a je tak poškozováno dobré jméno naší společnosti.

es-kancelar.cz

Návštěvy u klientů ES

Soubor jednostránkových webů, které mapují návštěvy u klientů společnosti Ekonomické Stavby s.r.o.

dokumentace-stavby.cz
ekologicka-stavba.cz
ekologicka-stavba-navsteva.cz
ekologicka-stavba-zkusenosti.cz
ekologicka-vystavba.cz
ekonomicka-stavba.cz
ekonomicka-stavba-plzen.cz
ekonomicka-stavba-praha.cz
ekonomicke-drevostavby.cz
ekonomicke-novostavby.cz
ekonomicky-dum-navsteva.cz
ekonomicky-dum-plzen.cz
ekonomicky-dum-praha.cz
eko-stavba.cz
ekostavba-navsteva.cz
ekostavba-plzen.cz
ekostavba-praha.cz
ekostavba-zkusenosti.cz
energeticka-stavba.cz
energeticky-dum.cz
energeticky-usporna-stavba.cz
exclusivni-domy.cz
exklusivni-domy.com
exklusivni-domy.cz
exklusivni-domy.eu
exklusivni-domy.info
exklusivni-domy.net
chytrynajem.cz
kolaudace-domu.cz
kolaudace-stavby.cz
levne-domy.info
luxusni-domy.com
luxusni-domy.eu
luxusni-domy.info
luxusni-domy.net
moderni-domy.info
moderni-interier.info
moderni-rodinny-dum.cz
moderni-stavba.cz
moderni-stavba-navsteva.cz
moderni-stavba-plzen.cz
moderni-stavba-praha.cz
moderni-stavba-zkusenosti.cz
navsteva-domku-plzen.cz
navsteva-domku-praha.cz
navsteva-domu.cz
navsteva-domu-plzen.cz
navsteva-domu-praha.cz
navsteva-domu-zkusenosti.cz
navsteva-ekonomickeho-domu.cz
navsteva-ekonomicke-stavby.cz
navsteva-nizkoenergetickeho-domku.cz
navsteva-nizkoenergetickeho-domu.cz
navsteva-nizkoenergeticke-stavby.cz
navsteva-rodinneho-domku.cz
navsteva-rodinneho-domu.cz
navsteva-stavby.cz
navsteva-usporneho-domu.cz
navsteva-usporne-stavby.cz
navsteva-zdene-stavby.cz
navteva-zdeneho-domu.cz
nizkoenergeticka-stavba.cz
nizkoenergeticka-stavba-navsteva.cz
nizkoenergeticka-stavba-zkusenosti.cz
nizkoenergeticky-dum-navsteva.cz
nizkoenergeticky-dum-zkusenosti.cz
pujcka-na-bydleni.cz
rekonstrukce-domu.info
rodinne-domy.net
rodinne-domy-na-klic.name
rodinne-domy-prodej.info
rodinny-dum.net
rodinny-dum-navsteva.cz
rodinny-dum-plzen.cz
rodinny-dum-praha.cz
rodinny-dum-zkusenosti.cz
sanace-zdiva.info
slunecni-energie.com
slunecni-energie.info
solarni-kolektory.net
stavba.biz
stavba-domu.info
stavba-domu-plzen.cz
stavba-domu-praha.cz
stavbanasehodomu.cz
stavba-naseho-domu.cz
stavba-rodinneho-domu.cz
stavba-rodinneho-domu.eu
stavba-rodinneho-domu.info
stavba-zkusenosti.cz
stavby.biz
stavby-domu.info
stavby-na-klic.info
stavebni-konstrukce.info
stavebni-materialy.net
stavebni-projekt.cz
stavime-dum-navsteva.cz
stavime-dum-zkusenosti.cz
technologie-stavby.cz
typove-domy.info
usporna-stavba.cz
usporna-stavba.cz
usporna-stavba-navsteva.cz
usporna-stavba-plzen.cz
usporna-stavba-praha.cz
usporna-stavba-zkusenosti.cz
usporna-vystavba.cz
usporna-vystavba-plzen.cz
usporna-vystavba-praha.cz
usporny-dum-navsteva.cz
usporny-dum-plzen.cz
usporny-dum-praha.cz  usporny-dum-zkusenosti.cz
vystavba-domu.cz
vystavba-domu-navsteva.cz
vystavba-domu-plzen.cz
vystavba-domu-praha.cz
vystavba-domu-zkusenosti.cz
vystavba-rodinneho-domu.cz
vystavba-usporneho-domu.cz
zdena-stavba.cz
zdena-stavba-navsteva.cz
zdena-stavba-plzen.cz
zdena-stavba-praha.cz
zdena-stavba-zkusenosti.cz
zdene-stavby.cz
zdeny-dum-navsteva.cz
zdeny-dum-plzen.cz
zdeny-dum-praha.cz
zdeny-dum-zkusenosti.cz
zdeny-rodinny-dum.cz
zkusenosti-s-ekonomickou-stavbou.cz
zkusenosti-se-stavbou.cz
zkusenosti-s-uspornou-stavbou.cz
zkusenosti-s-uspornou-vystavbou.cz
zkusenosti-s-vystavbou.cz

Videa z návštěv